Váš partner při ochraně před ohněm

Firma Pyrostop-Lichý Vám nabízí komplexní řešení
při ochraně budov proti požáru:

- Kontrola, opravy a prodej hasicích přístrojů
- Kontrola, opravy a prodej hydrantu
- Kontrola, a opravy požárních klapek
- Plnění lahví CO2
- Protipožární nátěry, protipožární ucpávky
- Opravy a prodej PS 12, prodej náhradních dílů
  © 2001, Pyrostop - Lichý